عنوان

نمایشگاه 95

در طول 14 دوره برگزاری این نمایشگاه متوجه شدیم دست اندر کاران صنایع و خدمات موضع این نمایشگاه به دلیل نیازهای ذاتی آن عمد‌تاً از سرمایه گذاران تحصیل کرده و صاحب اندیشه‌های علمی بهره‌گیری نموده که همواره از آخرین فناوری‌ها و علوم روز مطلع می باشند.ویژگی‌ مذکور، چهره‌ای آکادمیک به فعالان در این بخش داده بطوری که انجام وظیفه و خدمتگذاری به ایشان برای برگزارکنندگان نمایشگاه باعث افتخار و سربلندی می‌‌باشد.

حضور نادر در پانزدهمین نمایشگاه رنگ،رزین،پوششهای صنعتی و کامپوزیت

شرکت توس رنگ و رزین نادر در پانزدهمین نمایشگاه رنگ،رزین،پوششهای صنعتی و کامپوزیت حضور خواهد یافت.

تاریخ برگزاری: ۱۵ الی ۱۸ آذرماه ۱۳۹۴
تایید شده توسط
سازمان توسعه تجارت
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
UFI (سازمان جهانی نمایشگاهی)

نمایشگاه رنگ،رزین،پوششهای صنعتی و کامپوزیت

در طول 14 دوره برگزاری این نمایشگاه متوجه شدیم دست اندر کاران صنایع و خدمات موضع این نمایشگاه به دلیل نیازهای ذاتی آن عمد‌تاً از سرمایه گذاران تحصیل کرده و صاحب اندیشه‌های علمی بهره‌گیری نموده که همواره از آخرین فناوری‌ها و علوم روز مطلع می باشند.ویژگی‌ مذکور، چهره‌ای آکادمیک به فعالان در این بخش داده بطوری که انجام وظیفه و خدمتگذاری به ایشان برای برگزارکنندگان نمایشگاه باعث افتخار و سربلندی می‌‌باشد.

لازم به ذکر است چهاردهمین دوره ، دارای 35% رشد در تعداد شرکت کننده های داخلی‌،170% رشد در تعداد شرکت کننده های خارجی‌،15% رشد در متراژ شرکت کننده های داخلی و بیش از 300% رشد در متراژ تحت پوشش شرکت کننده های خارجی را داشته است . ادامه مطلب …

چهاردهمین نمایشگاه رنگ و رزین تهران

حضور رنگین رنگ نادر در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین تهــــران

شرکت توس رنگ و رزین نادر نیز به عنوان یکی از شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین تهران که از تاریخ 26 الی 29 آذرماه 1393 برگزار شد حضور داشت.

نمایشگاه تهران

تماس با نادر

آدرس :مشهــد – کیلـومتــر 9 جــاده سیمــان

تلفــــن :3 – 71 58 65 32 (051)

فاکـس : 653231 32    (051)

info@nadercolor.com