نوشته‌ها

مایه ی پوشرنگ نادر (مادر رنگ)

مادر رنگ نادر با رنگ بندی متنوع با قابلیت پوشش خوب جهت طراحی، خطاطی و رنگ آمیزی داخل ساختمان و برروی سطوح گچی، آجری و سیمانی به کار می رود.

مایه ی پوشرنگ نادر (مادر رنگ)

مادر رنگ نادر با رنگ بندی متنوع با قابلیت پوشش خوب جهت طراحی، خطاطی و رنگ آمیزی داخل ساختمان و برروی سطوح گچی، آجری و سیمانی به کار می رود.

مایه ی پوشرنگ نادر (مادر رنگ)

مادر رنگ نادر با رنگ بندی متنوع با قابلیت پوشش خوب جهت طراحی، خطاطی و رنگ آمیزی داخل ساختمان و برروی سطوح گچی، آجری و سیمانی به کار می رود.

نیم پلاستیک مات درجه 2

رنگ نیم پلاستیک مات از نوع رنگ های بر پایه رزین کوپولیمر PVA با پوشش عالی برای رنگ آمیزی داخل و به ویژه سقف ساختمان بکار می رود.
رنگ بندی : سفید

رنگ نیم پلاستیک مات

رنگ نیم پلاستیک مات برای رنگ آمیزی داخل بویژه سقف ساختمان بکار می رود. برای افزایش چسبندگی می توان مقداری رنگ نیم پلاستیک ممتاز به آن افزود.

رنگ نیم پلاستیک ممتاز مات

رنگ نیم پلاستیک ممتاز مات از نوع رنگ های بر پایه رزین کوپولیمر PVA با پوشش عالی برای رنگ آمیزی داخل ساختمان بکار می رود.
رنگبندی : سفید

ضد زنگ اخرایی آلکیدی

ضد زنگ آلکیدی نادر به عنوان آستری بکار می رود و بعلت داشتن اکسید آهن برای جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی سطوح و سازه های فلزی و ماشین آلات مناسب است. این رنگ از قابلیت کاربرد آسان، خشک شدن سریع ، انعطاف پذیری عالی و چسبندگی خوب به سطح فلزی برخوردار است.
رنگ بندی : اخرایی

ضد زنگ اخرایی آلکیدی

ضد زنگ آلکیدی نادر به عنوان آستری بکار می رود و بعلت داشتن اکسید آهن برای جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی سطوح و سازه های فلزی و ماشین آلات مناسب است. این رنگ از قابلیت کاربرد آسان، خشک شدن سریع ، انعطاف پذیری عالی و چسبندگی خوب به سطح فلزی برخوردار است.
رنگ بندی : اخرایی

رنگ روغنی پوشش زیرین (نیمه مات)

رنگ روغنی پوشش زیرین (نیمه مات) از نوع رنگ های آلکیدی هواخشک است و به علت داشتن خاصیت ضد زنگ پوشش مناسب و خشک شدن سریع برای حفاظت ورنگ آمیزی سطوح فلزی ، گچی و چوبی به عنوان آستر به کار می رود. همچنین برای تهیه بتونه روغنی می توان از آن استفاده کرد.
رنگ بندی: سفید و الوان

رنگ روغنی پوشش زیرین (نیمه مات)

رنگ روغنی پوشش زیرین (نیمه مات) از نوع رنگ های آلکیدی هواخشک است و به علت داشتن خاصیت ضد زنگ پوشش مناسب و خشک شدن سریع برای حفاظت ورنگ آمیزی سطوح فلزی ، گچی و چوبی به عنوان آستر به کار می رود. همچنین برای تهیه بتونه روغنی می توان از آن استفاده کرد.

رنگ بندی: سفید و الوان