نوشته‌ها

چهاردهمین نمایشگاه رنگ و رزین تهران

حضور رنگین رنگ نادر در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین تهــــران

شرکت توس رنگ و رزین نادر نیز به عنوان یکی از شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین تهران که از تاریخ 26 الی 29 آذرماه 1393 برگزار شد حضور داشت.

نمایشگاه تهران